CAO voor PO en VO, hoe werkt dat?

Als je bijna afgestudeerd bent als leerkracht, kan het handig zijn om meer te weten te komen over de cao’s. De arbeidsvoorwaarden van een baan als leerkracht in het primair onderwijs zijn gebaseerd op het cao po. Daarnaast bestaat er ook een cao vo voor het voortgezet onderwijs. Maar wat is nu precies een cao en wat is het onderscheid tussen beide cao’s? En welk effect hebben deze cao’s op jouw toekomstige salaris? Dat kom je allemaal te weten in dit artikel!

Wat is een CAO?

De afkorting ‘cao’ staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de werkgever(organisaties) en werknemer(organisaties) waarin verschillende afspraken worden vastgelegd. De arbeidsvoorwaarden die vastgelegd zijn in het cao verschillen per functie en per onderwijssector. Er zijn dus meerdere cao’s in het onderwijs, namelijk een cao voor het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het hoger onderwijs (HBO).

Verschillen CAO PO en CAO VO

De arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten die lesgeven in het primair onderwijs, zijn gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs (cao po) 2019-2020. Dit cao werd stilzwijgend verlengd en is nog geldig tot 1 januari 2022. De huidige cao po heeft o.a. gezorgd voor een loonsverhoging van 4,5 procent.
De arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten die lesgeven in het voortgezet onderwijs, zijn gebaseerd op de cao voortgezet onderwijs (cao vo). Oorspronkelijk liep dit cao tot 1 januari 2021, maar ondertussen is de cao vo stilzwijgend verlengd. De salarissen zijn verhoogd met 2,75 procent sinds 1 maart 2020.

Salaris

De cao’s hebben een invloed op het salaris van leerkrachten. In het primair onderwijs liggen de salarissen tussen 3100 en 5850 euro bruto per maand, inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en toelagen. Dat zorgt voor een gewogen gemiddelde van 4470 euro bruto per maand. Hierbij wordt rekening gehouden met de schalen en treden van alle leerkrachten die in loondienst werken.
In het voortgezet onderwijs kunnen leerkrachten meer verdienen dan in het primair onderwijs. De salarissen liggen tussen 3260 en 6710 euro bruto per maand, inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en toelagen. Het gewogen gemiddelde van de salarissen in het voortgezet onderwijs is 5330 euro bruto per maand.

Vakantie- en verhuisdagen

Leerkrachten die voltijds werken in het primair onderwijs krijgen 428 uren per jaar vakantie. De algemeen erkende feestdagen vallen hieronder. Als een feestdag op een werkdag valt, zal deze dag dus worden afgeschreven van het vakantieverlof. Maar aangezien leerkrachten hun verlof tijdens de schoolvakanties moeten nemen en veel feestdagen in een schoolvakantie vallen, valt dat wel mee. Daarnaast kan je ook een kort buitengewoon verlof nemen als je bijvoorbeeld wil verhuizen. Tijdens dit soort verlof blijf je gewoon je salaris behouden. Voor een verhuizing krijg je 2 dagen verlof.
Leerkrachten die voltijds werken in het voortgezet onderwijs, krijgen naast de schoolvakanties nog 5 extra vakantiedagen. Ook hier kan de werknemer rekenen op kortdurend verlof voor bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bij verhuis zijn dit 2 dagen, maar in bijzondere gevallen kan dit zelfs verdubbelen.

Ontslag

Uiteraard hoopt iedereen dat hij zo lang mogelijk dezelfde job kan blijven beoefenen. Maar soms heeft het leven iets anders voor je in petto en kan het gebeuren dat je ontslag wil nemen.
Meestal moet je rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand bij een contract van maximum 12 maanden. Bij een langer contract kan je best rekening houden met een opzegtermijn van 2 maanden. Het is gebruikelijk om je contract op 1 augustus op te zeggen, omdat dan het nieuwe schooljaar zal beginnen. Uiteraard ben je hiertoe niet verplicht: je kan ook zelf de einddatum bepalen.
Omgekeerd kan je als medewerker in het onderwijs niet zomaar worden ontslagen. Er moet namelijk een wettelijke reden tot ontslag aanwezig zijn. Deze moet vooraf getoetst worden door het UWV of de kantonrechter.