Studiepunten & propedeuse


Wat kan je met je propedeuse en hoe werken de studiepunten binnen HBO en WO?

Studiepunten & propedeuse
3 min. leestijd 11 nov 20230 Gebruikersvragen

In het HBO en WO werkt men met het systeem van studiepunten om een diploma te behalen. De berekening hiervoor eenvoudig: 60 punten per schooljaar.

Studiepunten vertegenwoordigen het aantal verwachte studie-uren dat een opleiding aan een vak toekent. Hierbij wordt meestal uitgegaan van 28 uur per studiepunt, wat neerkomt op 1680 uur per jaar. Dit betekent dat je, als je 12 weken per jaar vakantie hebt, ongeveer 40 uur per week aan studie moet besteden.

Voor een 4-jarige HBO-bachelor zijn dat dus in totaal 240 studiepunten. In het geval van een universitaire bachelor, die doorgaans 3 jaar duurt, komt dat neer op 180 studiepunten.

Propedeuse en BSA (Bindend Studie Advies)

De propedeuse is een certificaat dat aangeeft dat je de benodigde punten hebt behaald in je eerste studiejaar. Het behalen van de propedeuse biedt je soms de mogelijkheid om tussen bepaalde opleidingen te wisselen zonder opnieuw te hoeven beginnen.

In het eerste jaar dien je minimaal de BSA-drempel te behalen, die vaak op 45 studiepunten ligt. Als je deze drempel niet haalt, ontvang je een negatief Bindend Studie Advies (BSA), wat in de meeste gevallen betekent dat je de studie moet beëindigen. Er zijn enkele voorwaarden, maar als je de benodigde punten niet haalt vanwege gebrek aan motivatie, is het wellicht raadzaam om te overwegen of de studie wel bij je past.

Toelating WO-bachelor met HBO-propedeuse

Na het behalen van je propedeuse kun je doorstromen naar een WO-bacheloropleiding. Hiermee kun je binnen 4 jaar een WO-bachelor afronden, even snel als een HBO-bachelor. Bovendien kun je zowel met een HBO-bachelor als een WO-bachelor een Master op zowel HBO- als WO-niveau volgen.

Studiepunten en Propedeuse in het Buitenland

In vrijwel elk land moeten studenten studiepunten behalen om een diploma te behalen. In Europa wordt overwegend gewerkt met het ECTS-systeem, dat ook in Nederland wordt gehanteerd. Dit systeem vergemakkelijkt het volgen van (een deel van) je studie in het buitenland en het aantonen van behaalde resultaten.

De meeste landen kennen de graden “bachelor” en “master”, maar het vereiste aantal studiepunten verschilt per land[1]. In andere landen bestaat er meestal niet zoiets als een propedeuse. Het dichtstbijzijnde equivalent is vaak een “foundation degree” of, als dit in het betreffende land niet bekend is, een “Associate Degree“. Deze opleidingen hebben doorgaans een duur van 2 jaar.

Wil je nog wat weten? Stel gerust een vraag!