Welke salarisschalen zijn er in het onderwijs?

Of je nu een lerarenopleiding overweegt of je bent er al aan begonnen: je bent vast benieuwd naar wat je loon zal zijn als leerkracht. In het onderwijs wordt er gewerkt met verschillende salarisschalen, die afhankelijk zijn van de onderwijssector waarin je lesgeeft, alsook het takenpakket dat je moet volbrengen als leerkracht.

Per onderwijssector zijn er verschillende salarisschalen die verder worden opgedeeld in treden. Elke schaal bestaat uit een aantal treden, die meestal overeenkomen met 1 jaar. Als je goed kan functioneren als leerkracht, kan je elk jaar dus een trede stijgen en daardoor ook meer verdienen. In de praktijk kan het voorkomen dat een trede niet een-op-een overeenkomt met een jaar.

Primair onderwijs

Er zijn 3 salarisschalen voor het primair onderwijs: L10, L11 en L12. Elk van deze salarisschalen bestaat uit 15 treden. Na 15 jaar kan je de maximale beloning bekomen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd op die termijn.

Als beginnende leerkracht in het primair onderwijs start je meestal in salarisschaal L10. Wanneer je minimaal 465 lesuren per jaar voltijds werkt en over een extra specialisatie beschikt naast je pabo-diploma, maak je kans om in salarisschaal L11 terecht te komen. Hiervoor moet je bijkomend de ontwikkelingen in jouw specialisatie opvolgen, toepassen en vergaarde kennis overbrengen naar je collega’s.

Wanneer je wil overgaan naar salarisschaal L12, moet je op een hoger niveau meewerken aan een meerjarig en complex beleid voor het ontwikkelen van het onderwijs. Op die manier kan je een bijdrage leveren aan de sector op regionaal of zelfs op landelijk niveau. Daarom krijg je een hogere beloning in de salarisschaal L12.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs werkt men eveneens met 3 salarisschalen: LB, LC en LD. Deze salarisschalen bestaan uit 12 treden. De maximale beloning kan je dus verkrijgen na minstens 12 jaar.

Wanneer je begint aan je job als leerkracht in het voortgezet onderwijs, zal je waarschijnlijk in salarisschaal LB starten. Je kan een leerkracht worden in salarisschaal LC wanneer je lesgeeft aan heterogene groepen en leerlingen met complexe problemen moet begeleiden. Daarnaast moet je jouw gespecialiseerde vakkennis kunnen toepassen en mee helpen bij het ontwikkelen van onderdelen van het onderwijsprogramma.

Wanneer je wil overgaan naar salarisschaal LD, zal je functie net zoals bij salarisschaal L12 bij het primair onderwijs wat uitgebreider worden en zal je tevens taken op hoger niveau op jou moeten nemen.

Mbo

In het mbo worden de salarisschalen net zoals bij het voortgezet onderwijs benoemd met de afkortingen LB, LC en LD. Ook hier bestaan de salarisschalen uit 12 treden en kan je dus na minstens 12 jaar de maximale beloning bekomen.  In deze onderwijssector kan je pas overstappen naar een volgende trede indien je jaarlijkse beoordeling op vlak van jouw functioneren als leerkracht positief wordt bevonden.

Hbo

In het hbo wordt er gewerkt met 4 salarisschalen: 10, 11, 12 en 13. Ook hier geldt dat hoe meer functies je op je neemt, hoe hoger de salarisschaal zal zijn waarop je je bevindt en hoe meer je dus maandelijks betaald zal worden.