STAP-budget


Uitleg over het STAP-budget

STAP-budget
4 min. leestijd 11 nov 20230 Gebruikersvragen

De Nederlandse overheid heeft als onderdeel van het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) programma het STAP-budget in het leven geroepen. Dit budget, ter waarde van 1000 euro per persoon, is specifiek bedoeld voor het volgen van erkende cursussen, trainingen en opleidingen. Met deze financiële ondersteuning wil de overheid burgers in staat stellen om hun kennis en vaardigheden uit te breiden en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De introductie van het STAP-budget komt op een moment dat de arbeidsmarkt snel verandert. Uitdagingen zoals de gevolgen van de coronapandemie, tekorten in bepaalde sectoren en de toenemende complexiteit van de maatschappij benadrukken het belang van continue professionele ontwikkeling.

In aanmerking komen

Sinds 2023 zijn er veel regels aangescherpt. Er geldt een maximum aantal studenten wat gekoppeld mag zijn aan een opleiding en er kunnen scholen worden uitgesloten indien deze zogeheten ‘snoepreisjes’ aanbieden[4]

Om voor het STAP-budget in aanmerking te komen, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Minimaal 18 jaar oud zijn;
 • Nog geen AOW ontvangen;
 • Dit jaar nog geen STAP-budget hebben ontvangen;
 • De gekozen opleiding moet vermeld staan op een door de overheid samengestelde lijst van erkende opleidingen[3].

Daarnaast werd in mei 2023 een nieuwe regel toegevoegd: het programma moet vooraf zijn vastgesteld en er moet een docent aan zijn gekoppeld die de opgedane kennis wordt getoetst.

Hoe vraag je het STAP-budget aan?

Ieder kwartaal is er een budget tussen de 10 en 50 miljoen euro beschikbaar. De pot komt slechts 1 keer per kwartaal beschikbaar, en vanwege de grote belangstelling is er vaak een lange virtuele wachtrij. Advies is om uiterlijk voor 10 uur ’s ochtends in deze wachtrij te staan. Wie later komt, sluit achteraan aan. Aanmelden kan via de website van het UWV: STAP-UWV.

STAP-budget afgeschaft

Helaas is de regeling vanaf 2024 stopgezet en zijn er vooralsnog geen nieuwe inschrijfrondes gepland. Deze beslissing is genomen vanwege bezuinigingen. Echter, er zijn nog andere regelingen zoals het LLL en de SLIM-subsidie die bijscholing ondersteunen.

 

Vragen & antwoorden

Vraag: Waarom is het STAP-budget stop gezet? Antwoord: Door bezuinigingen, maar de minister van onderwijs zal zich blijven inzetten om het budget in aangepaste vorm voort te zetten[1].

Vraag: Komt er nog een nieuw potje voor studies? Antwoord: Ja, er is nog het LLL en de SLIM-subsidie beschikbaar.

Vraag: Hoe kan ik mij aanmelden? Antwoord: Je kunt je aanmelden via de website van UWV[2] Het is raadzaam om voor 10 uur in de virtuele wachtrij te staan. Als je na die tijd komt, sluit je achteraan aan in de rij.

Vraag: Hoe lang mag ik over de opleiding doen? Antwoord: De duur van de opleiding maakt niet uit. Eenmaal toegezegd, heb je er recht op.

Cijfers STAP-budget

 • In 2022 zijn er in totaal 214.500 aanvragen voor het STAP-budget ingediend.
 • De grootste groep aanvragers viel in de leeftijdscategorie tussen de 30 en 40 jaar.
 • Wat betreft de sectoren waaruit de aanvragen kwamen:
  • Zorg en welzijn stond bovenaan met 23% van de aanvragen.
  • Dit werd gevolgd door zakelijke dienstverlening met 15%.
  • De sector handel nam 10% van de aanvragen voor zijn rekening.
 • Opvallend is dat circa 42% van de aanvragers heeft aangegeven zich te willen omscholen.

Het is opmerkelijk en tegelijkertijd zorgwekkend dat een aanzienlijk deel van de aanvragers uit de zorgsector komt. Dit suggereert dat veel professionals in deze branche overwegen van carrière te veranderen, wat vragen oproept over de arbeidssatisfactie en de werkomstandigheden in de zorg.

Wil je nog wat weten? Stel gerust een vraag!