Leven Lang Leren krediet


Leven Lang Leren Krediet: Een Duwtje in de Rug voor Je Toekomst

Leven Lang Leren krediet
4 min. leestijd 11 nov 20230 Gebruikersvragen

Technologische ontwikkeling en automatisering gaat razendsnel en met de voortdurende veranderingen in de arbeidsmarkt staan veel beroepen op de tocht. Wellicht wil je je omscholen om relevant te blijven, maar dit brengt kosten met zich mee. Daarom heeft de overheid het ‘Leven Lang Leren Krediet’ (LLL) in het leven geroepen om in te spelen op deze behoefte.

Wat is het LLL?

Het Leven Lang Leren Krediet is een aantrekkelijke lening met een laag rentetarief, bedoeld om collegegeld of cursusgeld te financieren. Het biedt de mogelijkheid om jezelf bij te scholen en nieuwe kennis op te doen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over hoge financiële lasten.

Leeftijd en Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het LLL moet je voldoen aan bepaalde criteria. Het LLL is beschikbaar voor maximaal 5 jaar voor deeltijdonderwijs en 4 jaar voor andere vormen van onderwijs, zoals voltijd en duaal hoger onderwijs, universitaire studies, en modulaire programma’s. Je moet jonger zijn dan 56 jaar en voor studenten jonger dan 30 jaar wordt studiefinanciering geadviseerd als een alternatieve financieringsbron.

Kan ik het LLL ook ergens anders voor gebruiken?

Nee, het LLL is specifiek bedoeld voor collegegeld of cursusgeld. Als iemand anders bijdraagt aan deze kosten, wordt het LLL-bedrag dienovereenkomstig verminderd. Je kunt een aanvraag[1] indienen voor het LLL via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Hoeveel kan ik maximaal lenen met het LLL?

Met het LLL kun je het bedrag lenen dat overeenkomt met het wettelijk collegegeld of lesgeld, met een maximum van € 2.314,- voor hbo en universitaire studies en € 1.357,- voor mbo-opleidingen in het studiejaar 2023-2024.

Wanneer moet je kiezen voor het LLL?

Je zou kunnen overwegen om het LLL te gebruiken als je wilt omscholen, je kennis wilt uitbreiden (en je werkgever niet bereid is om dit te financieren), of als je niet over voldoende financiële middelen beschikt om het collegegeld te betalen. Het LLL kan ook van pas komen als je van plan bent om minder te werken om je te concentreren op je studie.

Terugbetalen

  • De terugbetaling begint nadat je stopt met het LLL en altijd op 1 januari.
  • De betalingen worden automatisch geïncasseerd.
  • Er wordt rekening gehouden met je draagkracht[2] bij het vaststellen van het terug te betalen bedrag.
  • Het inkomen van je partner wordt altijd meegenomen in de berekening van je draagkracht.
  • De maximale aflosfase is 35 jaar (volgens de laatste regeling).
  • Je hoeft pas terug te betalen als je draagkracht hoger is dan € 5,- per maand, anders hoef je niets te betalen.
  • Het aflosbedrag is nooit meer dan 4% van je inkomen boven de draagkrachtvrije voet, die varieert afhankelijk van je persoonlijke situatie.
  • Het rentepercentage wordt om de 5 jaar vastgezet, met het huidige rentepercentage van 0,46%.

Wat als ik niet kan betalen?

Het incasseren van het bedrag vindt in principe alleen plaats als jij of je partner de financiële lasten kunnen dragen, met aflossingsbedragen variërend tussen 50 en 90 euro, afhankelijk van je draagkracht. Als de aflossingsfase van 35 jaar verstrijkt en je kunt het resterende bedrag niet betalen, wordt de schuld kwijtgescholden.

Wat als ik een hypotheek wil?

Een studieschuld, inclusief een LLL-lening, telt mee bij de beoordeling van je hypotheekaanvraag. Dit heeft echter geen negatieve invloed op je BKR-registratie. Hypotheekverstrekkers kijken vooral naar hoeveel je maandelijks moet aflossen. Als je bijvoorbeeld een lening van € 15.000,- hebt met een afbetaling van ongeveer € 50,- per maand, kan je ongeveer 10.000 euro minder lenen. Kan je maximaal 250.000 euro lenen volgens een snelle online berekening? Dan moet je hier ongeveer 10.000 euro vanaf halen.

Conclusie: Is het de moeite waard?

Het volgen van een nieuwe studie brengt ongetwijfeld kosten en inspanningen met zich mee. Het LLL kan je helpen deze studietijd te overbruggen en omscholing gemakkelijker te maken. Als je momenteel in een beroep werkt dat sterk wordt geautomatiseerd, waar de lonen laag zijn, of als je streeft naar een betere carrièrerichting, dan is het LLL zeker het overwegen waard. Als je echter al een stabiele baan hebt, is het de moeite waard om te overwegen of je deze financieringsmogelijkheid echt nodig hebt. Het LLL biedt kansen voor persoonlijke en professionele groei, maar het is belangrijk om de financiële gevolgen ervan goed te overwegen.

Wil je nog wat weten? Stel gerust een vraag!