Betekenis van University of Applied Sciences

« Back to Glossary Index

Engelse term die Nederlandse hogescholen gebruiken in hun naam. Letterlijk vertaald betekent University of Applied Sciences: Universiteit voor toegepaste wetenschappen. De term universiteit mag een hogeschool niet gebruiken.

Deze term wordt gebruikt binnen HBO

University of Applied Sciences wordt afgekort met: UAS