Betekenis van Toelatingseisen

Punten waaraan je minimaal moet voldoen om toegelaten te worden tot een opleiding.