Betekenis van Regulier onderwijs / bekostigd onderwijs

Met het bekostigd onderwijs worden scholen bedoeld die vanuit de overheid bekostigd worden. Je volgt de opleiding op een bekostigde school. Dit wordt ook vaak regulier onderwijs genoemd. Jij of je ouders/verzorgers leveren daarbij een kleine bijdrage in de vorm van collegegeld (HBO) of lesgeld (MBO).  De andere vorm is particulier onderwijs, wat je volgt op een particuliere school.