Betekenis van Regulier onderwijs / bekostigd onderwijs

Met het reguliere onderwijs worden opleidingen bedoeld die vanuit de overheid bekostigd worden. Regulier onderwijs kan ook omschreven worden als onderwijsinstellingen die zich niet richten op speciale doelgroepen. MBO vakscholen vallen wel onder regulier onderwijs.

Gebruik van Regulier onderwijs / bekostigd onderwijs in een zin

Bekijk pagina's waar de term Regulier onderwijs / bekostigd onderwijs naar voren komt.