Betekenis van Onderwijsinstelling

Officiële benaming voor scholen en universiteiten. Plek waar onderwijs wordt gegeven.