Betekenis van Numerus Fixus

Numerus fixus is een Latijnse term en betekent letterlijk vertaald: vastgesteld aantal. Een numerus fixus houdt in dat er een beperkt aantal leerlingen wordt toegelaten tot de opleiding. Sinds 2018 bepalen scholen zelf voor welke opleiding en het vastgestelde aantal. Vooral bij gewilde opleidingen waar een beperkt aantal plekken op de arbeidsmarkt beschikbaar is, zoals geneeskunde, geldt een numerus fixus. De onderwijsinstelling bepaalt zelf de selectiecriteria.