Betekenis van Middelbaar Beroepsonderwijs

Na de middelbare school, het VMBO, kan je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, afgekort met mbo.