Betekenis van Magna cum laude

« Back to Glossary Index

Magna cum laude betekent met groot lof. Dit betekent dat iemand afstudeert met cijfers gemiddeld allemaal een 8,5 of hoger voor in ieder geval de belangrijke vakken. Ook mogen er bijvoorbeeld geen herkansingen gedaan zijn. Wanneer het cijfer lager is dan Eem 8,5 maar hoger dan een 8, spreekt men van cum laude.

« Back to Glossary Index

Deze term wordt gebruikt binnen HBO