Betekenis van Hoger Beroepsonderwijs

Na het volgen van de havo, kan je doorstromen naar het hbo. Onder het hoger beroepsonderwijs, zit het mbo. Boven het hbo, kent men het wo.

Hoger Beroepsonderwijs wordt afgekort met: hbo