Betekenis van Hoger Beroepsonderwijs

Na het volgen van de havo, kan je doorstromen naar het hbo. Onder het hoger beroepsonderwijs, zit het mbo. Boven het hbo, kent men het wo.