Betekenis van Crebo

Crebo is een landelijke lijst met opleidingen. Elke MBO opleiding is gekoppeld aan een crebo nummer. Dit nummer wordt door scholen gebruikt voor administratieve doeleinden.

Deze term wordt gebruikt binnen MBO

Crebo is de afkorting van: Centraal Register Beroepsopleidingen