Betekenis van Bindend Studieadvies

Op het HBO dient in het eerste jaar een minimaal aantal studiepunten te behalen. Dit minimum is door de opleiding van tevoren vast gelegd. Wanneer in het eerste jaar niet dit aantal studiepunten wordt behaald, zal de opleiding adviseren om een andere opleiding te gaan volgen. Dit advies is bindend, de student zal dus moeten stoppen met de opleiding.