Betekenis van Summa cum laude

Summa cum laude is de hoogst haalbare onderscheiding binnen een opleiding. Bij summa cum laude is het gemiddelde van alle vakken een 9 of hoger. Summa cum laude betekent in het Nederlands: met hoogste lof. Daarnaast zijn er ook nog de graden magna cum laude (gem. 8,5) en cum laude (gem. een 8).

Deze term wordt gebruikt binnen HBO

Gebruik van Summa cum laude in een zin

Bekijk pagina's waar de term Summa cum laude naar voren komt.