Betekenis van Summa cum laude

Summa cum laude is de hoogst haalbare onderscheiding binnen een opleiding. Bij summa cum laude is het gemiddelde van alle vakken een 9 of hoger. Summa cum laude betekent in het Nederlands: met hoogste lof. Daarnaast zijn er ook nog de graden magna cum laude (gem. 8,5) en cum laude (gem. een 8).